Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri
Ölçme-Değerlendi̇rme | Sekiz Oniki Çankaya Kurs Merkezi

Ölçme-Değerlendi̇rme

Ölçme-Değerlendi̇rme

Ölçme-Değerlendi̇rme

  • Her yıl dönem başında belirlediğimiz “Kurumsal Deneme Sınav Takvimi” baz alınarak 8.sınıf, 12.sınıf ve mezun grubu öğrencilerimize her hafta, ara sınıf öğrencilerimize belirli aralıklarda deneme sınavları uygulanmaktayız. Yapılan deneme sınavları sonuç analizleri eğitim danışmanlarımız aracılığıyla öğrencilerimize ve öğrenci velilerine bireysel olarak iletilmektedir. Deneme sınav sonucunda eksiği belirlenen öğrencilere bireysel ders bazında hafta içi akademik etüt planlaması yapılmaktadır. Bu planlamalar orta okul grubu için Türkçe, Matematik, Fen bilimleri, Sosyal bilgiler ve  İngilizce derslerinden; lise grubu için ise Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe derslerinden yapılmaktadır.  Yapılan deneme sınavları öğrenci listeleri, veli bilgilendirmeleri, sınav analizleri Eğitim danışmanlarımız tarafından takip edilmektedir. 

 

  • Deneme sınav sonuç analizlerine göre akademik açıdan desteğe ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek eğitim danışmanı görüşmelerinde ders çalışma programı hazırlanmaktadır. Hazırlanan ders çalışma programının düzenli takibi yapılmaktadır. 

 

  • Eğitim danışmanlarımız öğrencilerin bilişsel ve sosyal düzeylerini belirlemek, aynı zamanda bireysel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapabilmek amacı ile öğrencilerimize bazı test ve envanterler uygulamaktadır. Uygulanan test ve envanterlerin analiz raporları eğitim danışmanlarımız tarafından yapılarak öğrenci ve veliler ile bireysel görüşmelerde paylaşılmaktadır.

 

Eğitim danışmanlarımız tarafından yapılan bazı test ve envarterler ise şunlardır;

•             Öğrenme Stilleri Envanteri 

•             Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği 

•             Dikkat ve Algı Testleri

•             Akran Zorbalığı Envanteri

•             Problem Tarama Envanteri

•             Sınav Kaygısı Ölçeği 

 

Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir.

 

  • Öğrencilerimiz için yaptığımız deneme sınavları sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirimler verilmektedir. Kurumumuzda yapılan deneme sınavlarımızın sonuçlarına ölçme değerlendirme sistemimiz üzerinden ulaşılmaktadır. Ölçme değerlendirme sistemimizi inceleyen veli ve öğrencilerimiz deneme sınavlarıyla ilgili ayrıntılı ölçme değerlendirme sonuçlarına ulaşacaklardır. Veri analiz raporlarında sınav sonuçları, sınavda kaç puan alındığı, Türkiye geneli ve kurum içi sıralamalarını, hangi derslerden hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, kazanımlar bazında başarı yüzdeleri gibi konularda ayrıntılı bilgi görebilmektedir. Uygulanan her sınav ölçme değerlendirme sistemimize yüklenmektedir. Yaptığımız deneme sınav sonuçları sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları konular ve kazanımlara göre bireysel/grup etüt çalışmaları planlanır. 

 

  • Öğrenciye ait tüm veriler, bilgilendirme amaçlı öğrencinin velisine düzenli olarak SMS yoluyla iletildiği gibi yıl içinde düzenlenen veli bilgilendirme toplantı ve bireysel görüşmelerin de öğrenci gelişim dosya örneği veliye ulaştırılmaktadır.